Hadoop

Hadoop

하둡 HBase

하둡에서 Column Oriented Database가 필요한 이유

Read
Hadoop

하둡 Hive

Hadoop에서 Hive의 역할

Read
Hadoop

하둡 Sqoop

Hadoop에서 sqoop 역할

Read
Hadoop

하둡 Parquet

Hadoop에서 parquet의 역할

Read
Hadoop

하둡 Avro

Hadoop에서 Avro가 필요한 이유

Read